Θέσεις Εργασίας στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

θεσεις εργασίαςΑναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω συνολικού αριθμού (32) ατόμων. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

1. Δύο (2) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
2. Τρεις (3) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
3. Έντεκα (11) Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον Β΄ Κατηγορίας
4. Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB -(Εκσκαφέας – Φορτωτής)
5. Δώδεκα (12) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
6. Τρεις (3) Ειδικοί Δασικής Προστασίας (ΙΕΚ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Να είναι Έλληνες πολίτες
  • Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007)

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων (3) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων, ήτοι από 12/08/2014 έως και 14/08/2014, στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65, (πεζόδρομος Περιστερίου) 1ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 5745826.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος της πυρασφάλειας, θα παραταθεί η προθεσμία για άλλες τρεις (3) ημέρες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *