Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο-λήψης-141Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SOLDER FP7 ICT: «Φασματικό Επίστρωμα μέσω Ενοποίησης Ετερογενών Διάσπαρτων Καναλιών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ασύρματη πρόσβαση αποτελεί μια από τις ραγδαίες αναπτυσσόμενες τεχνικές πρόσβασης στο Ίντερνετ, καθώς οι προσφερόμενοι ρυθμοί μετάδοσης από διάφορες τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης έχουν αυξηθεί. Η αύξηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της μελέτης και ανάπτυξης διάφορων τεχνικών που βελτιστοποίησαν την επικοινωνία στο ασύρματο μέσο, όπως η τεχνική πολλαπλών κεραιών, η turbo κωδικοποίηση, η τεχνική πολλαπλών φερόντων κλπ. Στις μέρες μας, μια νεοεισαχθείσα τεχνική γνωστή ως συνάθροιση φερόντων (Carrier Aggregation, CA) υπόσχεται την περαιτέρω βελτίωση των ρυθμών μετάδοσης στο ασύρματο μέσο. Με την CA τεχνική δίνεται η δυνατότητα για την συνάθροιση διαφόρων φερόντων από την ίδια ή διαφορετικές μπάντες συχνοτήτων για την αύξηση έτσι του ρυθμού μετάδοσης, μέσω της διεύρυνσης του διαθέσιμου φάσματος σε κάθε δέκτη. Το σύστημα LTE-A μέσω του προγράμματος 3GPP έχει ήδη καθορίσει την τεχνική CA και τα διάφορα πρακτικά σενάρια υλοποίησης της.

Ωστόσο, διάφορα νέα χαρακτηριστικά του συστήματος LTE-A απαιτούν την περαιτέρω μελέτη της τεχνικής CA σε ετερογενή περιβάλλοντα επικοινωνίας όπως αυτά διαμορφώνονται από την ιδέα των ετερογενών δικτύων και τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης. Συνεπώς, για την υλοποίηση της τεχνικής CA σε ετερογενή δίκτυα και τεχνολογίες πρόσβασης, απαιτείται η μελέτη και ανάπτυξη νέων μοντέρνων τεχνικών για την επιτυχή ενοποίηση φερόντων που ανήκουν σε ετερογενή δίκτυα και συστήματα.

Για αυτό το σκοπό, στα πλαίσια του έργου SOLDER θα μελετηθούν και θα υλοποιηθούν νέες τεχνικές φυσικού επιπέδου, επιπέδου πρόσβασης στο μέσο και διαχείρισης πόρων για την αποτελεσματική ενοποίηση φερόντων σε ετερογενή δίκτυα και συστήματα. Συγκεκριμένα, τεχνικές μετάδοσης βασικής ζώνης συχνοτήτων, πολλαπλών κεραιών και φερόντων, προσαρμογή της σύνδεσης στο φυσικό επίπεδο και πολλαπλών διαστάσεων διαχείριση πόρων στα ανώτερα επίπεδα, θα μελετηθούν και υλοποιηθούν αποδεικνύοντας την ικανότητα για πιο αυξημένους ρυθμούς μετάδοσης από τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών νέας γενιάς λόγω της εφαρμογής της CA σε ετερογενή ασύρματα περιβάλλοντα διαλείψεων.

Αντικείμενο πρόσκλησης 1: «Υλοποίηση τεχνικών φυσικού επιπέδου για ασύρματα δίκτυα»

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση αλγορίθμων ασύρματων επικοινωνιών

Αντικείμενο πρόσκλησης 2: «Υλοποίηση τεχνικών VLSI/ASIC σε FPGA πλατφόρμα»

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία σε υλοποίηση VLSI/ASIC και FPGA προγραμματισμό, δημοσιεύσεις

Αντικείμενο πρόσκλησης 3: «Υλοποίηση τεχνικών VLSI/ASIC σε FPGA πλατφόρμα»

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία σε υλοποίηση VLSI/ASIC και FPGA προγραμματισμό

Αντικείμενο πρόσκλησης 4: «Υλοποίηση τεχνικών αναλογικών RF κυκλωμάτων»

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε υλοποίηση RFIC

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει με βάση τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και όποιων άλλων δικαιολογητικών μπορεί να απαιτηθούν κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στο βιογραφικό τους.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι και Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 (ώρες 12:00μ. – 15:00) στην παρακάτω διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», οδός Σταδίου, Πλατάνι Ρίου, Πάτρα Τ.Κ.26504.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι και τις 29/08/2014.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το αντικείμενο της πρόσκλησης όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Πληροφορίες: ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 2610910301,2 fax: 2610910303, e-mail: kokkali@isi.gr

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *