Θέσεις Εργασίας στο Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ της Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

JOBS-5-300x192Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει έξι (6) θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν, διότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι για τις θέσεις προς πλήρωση, με την αρ. πρωτ. 4922/8-8-20174 απόφαση που αφορούσε πρόσληψη προσωπικού για το Γραφείο Διάθεσης Χαλκιδικής-ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών.

  • 1 ΔΕ Ζυγιστών
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Β΄ Ομάδα – 1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3)
  • 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Α΄ Ομάδα – 3η Ειδικότητα Μ.Ε. 3.11)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή :

1. Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310/508-800) ή ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο εντός της προθεσμίας υποβολής στην ανωτέρω διεύθυνση.

2. Στο Γραφείο Διάθεσης Χαλκιδικής – ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, Τρίγλια, ΤΚ 63 079 (Τηλ. Επικοινωνίας 23730- 52316).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 12/08/2014 έως και 14/08/2014 κατά τις ώρες 9.00 ως 13.00.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *