Θέσεις Εργασία προϊσταμένων νηπιαγωγείων στη Θεσπρωτία

Κοινοποιήστε το άρθρο

paidikoiΟ Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή, των θέσεων Προϊσταμένων των παρακάτω νηπιαγωγείων :

1. 1ο 3/θέσιο Νηπιαγωγείο Νέας Σελεύκειας και
2. 6ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας

Υποψήφιες για τη θέση των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου νηπιαγωγών, που υπηρετούν με οργανική θέση στις παραπάνω σχολικές μονάδες.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 3848/2010 ( ΦΕΚ71/Α΄/2010).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για επιλογή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, η οποία αρχίζει την Τρίτη 12/08/2014 και λήγει την Πέμπτη 21/08/2014 και ώρα 15.00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από :

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση, στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται το Προσωπικό του Μητρώο.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι : «α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 – ΦΕΚ26/Α΄/2007), β) δε συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.»

Οι Προϊσταμένες, οι οποίες θα επιλεγούν θα τοποθετηθούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης (31/07/2015).

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *