Θέσεις Εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs2Ανακοίνωση για την πρόσληψη, από 25-8-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Πάτρα: Έρχονται προσλήψεις 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠάτρα: Έρχονται προσλήψεις 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠάτρα: Έρχονται προσλήψεις 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοίκησης της Π.Δ.Ε. (Τμήμα Προσωπικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β’) Τ.Κ. 26110 Πάτρα, υπόψη κ. Διαμαντοπούλου Μαρίας) εντός πέντε (05) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας δηλ. έως και την 20/8/2014, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπο από την υπηρεσία μας )

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 ότι δεν έχουν καταδικαστεί

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Φωτοτυπία ταυτότητας

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο

7. Ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή μηχανημάτων

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: patrasevents.gr/

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *