Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – γενικός τομέας ή τομέας δημοσιογραφίας (Υποτροφίες Schuman)

Κοινοποιήστε το άρθρο

ευρωβουλη-1728x800_cΗ πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας
  • υποτροφίες Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παραγράφου 2, των Εσωτερικών Διατάξεων;

να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;

να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ” αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας, πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που αποδεικνύονται από δημοσιεύσεις, από τη συμμετοχή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων

Περίοδος υποβολής αίτησης Περίοδος πρακτικής άσκησης

  • 15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα) 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου
  • 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα) 1 Οκτωβρίου έως 28/29 Φεβρουαρίου

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *