132 Θέσεις Εργασίας στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Kεντρικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

workersΟ Πρόεδρος του περιφερειακού συνδέσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Kεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στο Τμήμα Διάθεσης Σ.Α. Θεσσαλονίκης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα:

 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
 • 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ
 • 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
 • 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • 24 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • 2 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
 • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Β΄ Ομάδα – 1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Α΄ Ομάδα – 1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.5)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 3 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
 • 75 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή .

Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310508800) ή ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο εντός της προθεσμίας υποβολής στην ανωτέρω διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 19/08/2014 έως και 21/08/2014 κατά τις ώρες 9.00 ως 13.00.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *