211 Θέσεις Εργασίας στην Βιομηχανία Ζάχαρης στο Πλατή

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-300x300Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (211) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στοΠλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (Δείτε πινακα παρακάτω)

Αιτησεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Αυγούστου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τομέας οπου θα γίνουν οι προσλήψεις Ειδικοτητα Θεσεις
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ) 15
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ. ΝΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ) 5
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ) 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 55
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 46
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧ.ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 8
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ 2
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ή ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ή ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚ. Ή ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΓΙΑ ΚΣ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΠΤΥΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. Ή ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. Ή ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜ. 1
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘ.ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ) 1

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *