Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobhuntΟ Δήμος Ωραιόκαστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 9 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 9 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
  • 40 ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στο ισόγειο του Δημαρχείου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2014 Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. (τηλ. επικοινωνίας: 2313304001) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *