Θέσεις Εργασίας στην 19η ΕΒΑ στο Ν. Τρικάλων

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs2-300x187Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση τμημάτων εξωτερικών τοιχοποιιών του Ναού με αντικατάσταση φθαρμένων λίθων και λιθανάγλυφων και κατασκευή οικίσκου φύλαξης και πληροφόρησης, αντικατάσταση χώρων υγιεινής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Τίμιου Σταυρού Δολιανών Κρανιάς, Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου Ν. Τρικάλων», έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α.

  • 1 -ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη
    μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
  • 2 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (με ειδίκευση στη συντήρηση λίθου)
  • 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (με ειδίκευση στη συντήρηση λίθου)
  • 3 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων 19ης ΕΒΑ και της καταχώρησης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) του ΥΠ.ΠΟ.Τ . (www.yppo.gr), και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του  .ΕΣ.Α.Η.Δ. «Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ http:diavgeia.gov.gr», δηλαδή την 01/04/2011

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 04/04/2011 έως και 08/04/2011, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 09.00 – 13.00 στα γραφεία της 19ης ΕΒΑ, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *