Θέσεις Εργασίας στον Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας”

Κοινοποιήστε το άρθρο

JOB222Το Ν.Π.Δ.Δ. ” Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας” αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα : 

1) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων : Αριθμός ατόμων 3 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ειδικότητας δημοσίου ΙΕΚ ή ιδιωτικού ΙΕΚ πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ ή επαγγελματικού Λυκείου της αντίστοιχης ειδικότητας

2) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων : Αριθμός Ατόμων 1 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου

3) ΥΕ Βοηθοί Προσωπικού Καθαριότητας : Αριθμός Ατόμων 1 

Δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι μάζι με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού, όπου απαιτείται.

4) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5) Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

6) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλησης (ΑΜΚΑ), (όχι χειρόγραφο)

7) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, (όχι χειρόγραφο)

8) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ( για όσους έχουν, όχι χειρόγραφο)

9) Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρόυν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ 169 του ν.3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 10:00π. ‘εως 13:00

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτητσή τους και τα δικαιολογητικά τους από 22/8/2014 έως και 28/8/2014

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *