Θέσεις Εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

tei-krhthsΟ Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 647/30-07-2014 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος FP7/ICT Collaborative Project – vIrtical «SW/HW extensions for virtualized heterogeneous multicore platforms» (Grant Agreement Number 288574), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commision, Information Society and Media Directorate-General), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών.

Γενικά προσόντα – Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.

Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 379315), μέχρι και την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13.00 (τέλος προθεσμίας), ή να τη στείλουν στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, ΤΚ71004, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: Για το Πρόγραμμα FP7/ICT Collaborative Project – vIrtical «SW/HW extensions for virtualized heterogeneous multicore platforms» (Grant Agreement Number 288574)» Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Αρ. Πρωτ. 1571/Φ.30.1/21-08-2014.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη ΕΔΩ

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *