Θέσεις Εργασίας στην Αλυκή Θάσου

Κοινοποιήστε το άρθρο

arxaiologoi1Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού Ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» της Πράξης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού Ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών», το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013».

 

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση A’ : συντήρηση πέτρας) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης

7 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες (εξειδικευμένοι σε εργασίες λιθοδομής και ελλείψει αυτών εξειδικευμένοι σε αρχαιολογικό έργο και ελλείψει αυτών εξειδικευμένοι
 κατεργασία και κοπή μαρμάρου. )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της ΙΗ ΕΠΚΑ , Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 17, 65110 Καβάλα (Υπεύθυνη παραλαβής κ. Τζανέτου Κλημεντίνη) καθημερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της ΙΗ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 17, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να σημειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού Ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχριστιανικών βασιλικών» με κωδικό MIS 383976 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» τηλ. πληροφοριών: 2510222335 κ. Τζανέτου), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών (από 28.08.2014 έως και 03.09.2014

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *