Δείτε του πίνακες από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 540 Θέσεις Εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

deddie11111-300x168Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄           Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν εξήντα (160) θέσεις.
Β΄           Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενενήντα (90) θέσεις.
Γ΄           Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),διακόσες ενενήντα (290) θέσεις.

 Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα φαινονται στον παρακάτω πίνακα

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ E-DIMOSIO.GR ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ εδω

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ (Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Περιοχή Μεσογείων) 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ναυπλίου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πάτρας) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λιβαδειάς) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Αλεξανδρούπολης) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πύργου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας Αθηνών 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής 13
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δικτύου Αθηνών 10
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Χρηστών Δικτύου Αθηνών 8
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών Αθηνών 5
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Στρατηγικής και Ρύθμισης Αθηνών 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κεφαλληνίας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κορίνθου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Καλαμάτας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 7
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Πειραιά) 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κομοτηνής) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Σάμου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λαμίας) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Χανίων) 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Αθηνών) 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Δικτύου Αθηνών 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Χρηστών Δικτύου Αθηνών 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Ανθρωπίνων Πόρων Αθηνών 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Οικονομικών Λειτουργιών Αθηνών 12
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Στρατηγικής και Ρύθμισης Αθηνών 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας Αθηνών 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Φθιώτιδα 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθηνών 20
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Αγρινίου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ναυπλίου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Τρίπολης) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Αιγίου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Θήβας) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών (Ασπρόπυργος) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Ιστιαίας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ζακύνθου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πύργου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Βέροιας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο) 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μοιρών) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Θήρας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ιωαννίνων) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Καρδίτσας) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Καρπάθου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Αθηνών) 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δικτύου Αθηνών 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής 9
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Διαχείρισης Νησιών (Αθηνών) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κιλκίς) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λευκάδας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Λήμνου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Καλαμάτας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Αίγινας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Κυθήρων) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς 5
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Έδεσσας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γιαννιτσών) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρεθύμνου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Σερρών) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Τρικάλων) 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Φθιώτιδας 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Φλώρινας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Άμφισσας) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Χίου) 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Αττικής 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Αμφιλοχίας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Μεσογείων) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Άνδρου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Κρανιδίου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Άστρους) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λαγκαδίων) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Κλειτορίας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Θήβας) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λιβαδειάς) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γρεβενών) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Ασπρόπυργος) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας) 13
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Αλεξανδρούπολης) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Ορεστιάδας) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας) 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Αλιβερίου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ζακύνθου) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου) 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μοιρών) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Ηγουμενίτσας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ανάφης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ίου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Ιθάκης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Ικαρίας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Καβάλας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αγαθονησίου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Καρδίτσας) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Υποπρακτορείο Κέας) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής 40
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Αθηνων) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Παξών) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κιλκίς) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κοζάνης) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Νισύρου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Γυθειου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Μολάων) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Πύργου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου) 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Ιεράπετρας) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Σητείας) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Λέσβου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λευκάδας) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αγίου Ευστρατίου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Ζαγοράς) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Κιμώλου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Μήλου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μυκόνου) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αμοργού) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Κουφονησίων) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Αίγινας) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αντικυθήρων) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Πόρου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Πάρου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Αττικής (Περιοχή Πειραιά) 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γιαννιτσών) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κατερίνης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρεθύμνου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Σπηλίου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κομοτηνής) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Μεγίστης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Τήλου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπροακτορείο Χάλκης) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Σάμου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Αλοννήσου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Σκιάθου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Τρικάλων) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λαμίας) 7
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Αμφίκλειας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Άμφισσας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Πολυγύρου) 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Περιοχή Χανίων) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Βρυσσών) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Γαύδου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Κισσάμου) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Οινουσών) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ψαρών) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Αττικής 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας) 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου) 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Διαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ρόδος) 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Βόλου) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς 1

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *