Θέσεις Εργασίας για ασκούμενους Δικηγόρους στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

dikastis apofasi_425xΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 26.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την αριθ. 58289/14.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β΄/25.08.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στις 16.09.2014 και θα λήξει στις 28.02.2015, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες (άρθρο 13 παρ. 5 ν. 4194/2013). Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής τους ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Ενόψει των παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624), από τις 28.08.2014 έως τις 08.09.2014, στην οποία θα δηλώνουν:

  • τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • τον αριθμό Μητρώου ασκουμένου
  • τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. πρωτ. 25093/26.08.2014 ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Θ.»

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με δημόσιακλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Ε.Β.Ε.Θ. με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ.

Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ. www.ebeth.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310370190,1 αρμόδιος κ. Γεώργιος Τσιβελεκίδης.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *