Πρόσληψη 7 ατόμων στην 11η ΕΒΑ Βέροιας

Κοινοποιήστε το άρθρο

8765-300x2251-300x175Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα ως εξής:

  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Β) 1 Έδεσσα – 1 µήνας, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
  • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης (µε εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών) 3 Έδεσσα – 1 µήνας, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου
  • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (για αναστηλωτικές εργασίες) 3 Έδεσσα – 3 µήνες

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία 4 έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 11η ΕΒΑ – Αντ. Καµάρα 3 – ΤΚ 59100 Βέροια – Υπόψιν κ Ν. Παγιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737) από 1/9/2014 έως 5/9/2014

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *