12 θέσεις εργασίας στο Ναύπλιο

Κοινοποιήστε το άρθρο

images-72Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης Ναυπλιέων – ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων – 4 άτομα
  • ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων- 4 άτομα
  • ∆Ε Μαγείρων – 1 άτομο
  • ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας – 3 άτομα

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 55, 1Ο ς όροφος και ώρες 9,00 έως 13,00, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση :Ν.Π.∆.∆.  ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.),  2 5 η ς Μ α ρ τ ί ο υ 5 5 , Τ.Κ. 21100 απευθύνοντάς την για το διαγωνισµό ΣΟΧ 1/2014 υπόψη κας Λαπαθιώτη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 27520-99216, 23513).

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του οργανισμού κατεβάστε την Πρόσκληση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *