20 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας

Κοινοποιήστε το άρθρο

121-300x225Ο ∆ήμος Καλαμάτας ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2014, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων  προκειµένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και αριθµό ηµεροµισθίων:

  • 2 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • 5 ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
  • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
  • 3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-∆ΑΠΕ∆ΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
  • 3 ΕΡΓΑΤΕΣ
  • 2 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • 1 ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ (ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΕΓΩΝ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο και να την υποβάλλουν στο Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών, µέχρι τις 3/9/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *