12 θέσεις εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 200

images (5)Το Δ.Σ του Μουσείου Ακρόπολης ανακοινώνει ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, κατηγορίας  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου.

Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης με ΚΑΕ 0212 «Βασικός μισθός εκτάκτων»  και ΚΑΕ 0551 «Εισφορές στο ΙΚΑ»

  • 12 άτομα – ΔΕ  Προσωπικό Ασφάλειας για 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια  αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν κ. Δήμητρας  Λεμπέση (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000900, εσωτ. 419).

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Απόφαση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
16 θέσεις εργασίας στην υπηρεσία Ασύλου του υπ. Δημόσιας Τάξης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία «KLEEMANN HELLAS»
Μενού