Αιτήσεις ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών του Erasmus+ του Ιδρύματος Νεολαίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

emprego-300x152Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα «Νεολαία».

Οι εκπαιδευτές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα αξιοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

– Εκπαιδευτικά Σεμινάρια / καταρτίσεις στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Διακρατικής Συνεργασίας (Transnational Cooperation Activity – TCA)

– Σεμινάρια στο πλαίσιο του Κύκλου Κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσίας (Training and Evaluation Cycle for EVS volunteers)

– Σεμινάρια / καταρτίσεις που απορρέουν από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας.

Οι υποψήφιοι για το μητρώο πρέπει να διαθέτουν:

– Τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και εκπαιδευτική εμπειρία σε υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) σεμιναρίων / καταρτίσεων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης. ή Τίτλο Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό «TRAINING OF TRAINERS» που εκδίδεται από το Κέντρο SALTO RESOURCE CENTER της Ε.Ε. ή από το Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπαιδευτική εμπειρία σε υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) σεμιναρίων / καταρτίσεων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.

– Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα, είτε ως εκπαιδευτής είτε ως συμμετέχοντας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και των προκατόχων του. Η συμμετοχή θα πιστοποιείται με βεβαίωση του φορέα- δικαιούχου όπου θα αναφέρεται ο κωδικός του εγκεκριμένου προγράμματος (Youthlink κ.ά.) και η περίοδος υλοποίησης καθώς και με την προσκόμιση πιστοποιητικού Youthpass (όπου ισχύει).

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση).

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος με τις εξής ενδείξεις:

Προς:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, Αθήνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ»

Ως επαναληπτική περίοδος υποβολής αιτήσεων, ορίζεται το διάστημα από την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο email ekpaideutes_youth@inedivim.gr καθώς και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΕΛΠΕ: Πρακτική άσκηση για σπουδαστές (αιτήσεις έως τις 10/9)
Προηγούμενο άρθρο
Ρόδος: Δωρεάν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Μενού