Γιατρός στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (63)Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) καλεί εκ νέου ενδιαφερομένους για συνεργασία με «σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» όπως προβούν στην υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Πιλοτική Εφαρμογή και Ενέργειες Δικτύωσης» της Πράξης «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας» και Κωδ. MIS 465652 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Ιατρός (ΙΑ-1)

Τα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλλουν πρόταση για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ιατρού με ΚΩΔ ΙΑ-1 αναφέρονται ακολούθως: Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχία – Εμπειρία – Δεξιότητες):

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής
  1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
  1. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
  1. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγράμματα αγωγής υγείας στην κοινότητα για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα/AIDS
  1. Συμμετοχή/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή/και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  1. Προηγούμενη μισθωτή ή εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς
  1. Γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Δείτε την Προκήρυξη

 

Πηγή: .e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *