Θέσεις Εργασίας εκπαιδευτών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής

Κοινοποιήστε το άρθρο

kathΗ Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του έτους κατάρτισης 2014 – 2015 που αρχίζει στις 06-10- 2014 και τελειώνει στις 30-06-2015. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στη Σ.Ε.Κ.

 Δειτε εδω τα μαθηματα

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19,20 & 27 του Ν. 4186 καθώς και τις Αποφάσεις 27/18-06-14, 48/27-08-14 και 194/02-09-14 των οργάνων Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής και με την προϋπόθεση να κατέχουν:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων τριτ/θμιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης.

Γ) Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή επαγγελματικής σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

Οι εμπειροτεχνίτες και επαγγελματίες και

Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται:

α) Η εργασιακή εμπειρία,

β) Η διδακτική εμπειρία,

γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας με τη Διεύθυνση της ΣΕΚ κατά το προηγούμενο έτος,

δ) Οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών,

ε) Η αποδεδειγμένη ανεργία,

στ) Κοινωνικά κριτήρια,

ζ) Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όμως, εκτιμώνται από το Δ.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΣΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης της Σ.Ε.Κ.

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 15-09-2014 μέχρι 19-09- 2014 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στη γραμματεία της Σ.Ε.Κ.

Η γραμματεία της Σ.Ε.Κ. θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 – 13:30.

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

2 απαντήσεις στο “Θέσεις Εργασίας εκπαιδευτών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής”

  1. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια διεύθυνση μπορώ να καταθέσω την αίτηση για την εξής θέση:’Θέσεις Εργασίας εκπαιδευτών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής’;

    1. Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 15-09-2014 μέχρι 19-09- 2014 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στη γραμματεία της Σ.Ε.Κ. Η Γραμματεία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στεγάζεται στο ισόγειο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Τηλέφωνα επικοινωνίας:2104857652, 2104831318, e-mail:siv_iek@sivitanidios.edu.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *