Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

emprego-300x152Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 33 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄+ Ε΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ.κ. Κολιού Μ., Στάμπα Μ., Μπαβέλα Ι. (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.207, 213.2020.202, 213.2020.205).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πηγή :e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *