Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobsΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως είκοσι (20) συμβασιούχων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη μιας από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση σχετικής επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Θέμα «Υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου» (στο Παράρτημα Α της παρούσας παρατίθεται υπόδειγμα της σχετικής επιστολής).

Οι ενυπόγραφες επιστολές μπορούν να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

α) σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 Βόλος),

β) ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ee@uth.gr (σε αυτήν την περίπτωση η σχετική ενυπόγραφη επιστολή θα πρέπει να σκαναριστεί και να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο [attachment] στο e-mail),

γ) με αποστολή της ενυπόγραφης επιστολής με fax στον αριθμό 24210-06464.

Πρόταση που θα υποβάλλεται με ανυπόγραφη επιστολή δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλομένων.

Η σχετική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 (μέχρι την 15:00 της 29/9/2014 εάν κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και την 24:00 της 29/9/2014 εάν αποσταλεί με e-mail ή fax).

Εκτός από την κατάθεση της παραπάνω επιστολής κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει συμπληρωμένα με τα στοιχεία του τα εξής δύο αρχεία Excel: α) Καρτέλα Υποψηφίου (4 φύλλα Excel) και β) Βιογραφικό Σημείωμα Europass (1 φύλλο Excel) – [οδηγίες συμπλήρωσης του Βιογραφικού Σημειώματος Europass δίνονται εδώ:

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/instructions/pdf.pdf]

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *