Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (21)Ο υπουργός Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής καθορίζει τον αριθμό και την ειδικότητα σε δέκα (10) άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία», ως εξής: 

  • 4 ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
  • 3 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
  • 1 ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕ
  • 1 ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕ
  • 1 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν με βάση τις δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπεδα πληροφορίας που χορηγούνται από τον ΕΟΠ, είναι:

α. Η διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο.

β. Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2006 σε εθνικό επίπεδο.

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000−2006.

δ. Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 σε εθνικό επίπεδο

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006−2012

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα που χορηγούνται από τον ΕΟΠ.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών αναφορών.

Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα περιληφθούν στην οικεία σύμβαση.

Το ποσό της αμοιβής κάθε ατόμου καθορίζεται στο ποσό των 16.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, η δε συνολική δαπάνη, ύψους 160.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Ο.Π.

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα γραφεία της ΕΚΧΑ Α.Ε. στην Αττική ή/και Θεσσαλονίκη.

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *