Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής

Κοινοποιήστε το άρθρο

JOB222Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κομοτηνής που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
  • 24 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ- ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ.Βιζυηνού 1- 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στο ήμο Κομοτηνής, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού, υπόψιν κ. Καρακώτσιου Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *