Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Κοζάνης – Φλώρινας- Κάντε την αίτησή σας

Κοινοποιήστε το άρθρο

DEH11111Αιτήσεις εώς τις 10 Οκτωβρίου θα μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για 342 θέσεις εποχικών στη ΔΕΗ κοζάνης- Φλώρινας. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι παρακάτω:

Οι 63 θέσεις για τη Φλώρινα

 • 5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
 • 6 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 3 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 4 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
 • 2 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
 • 5 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • 5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 10 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
 • 10 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

Οι 279 θέσεις για την Κοζάνη

 • 30 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 7 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
 • 6 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
 • 24 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 12 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 52 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
 • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
 • 17 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • 7 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • 7 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
 • 2 ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 3 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 1 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 2 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
 • 30 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
 • 48 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτωνμε καδοτροχό

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης υπόψιν των αρμοδίων υπαλλήλών Ευθυμίας Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228 & Κατερίνα Ναούμ τηλ. 24630-52437

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 10 Οκτωβρίου.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014 ΛΚΔΜ, Ν. Κοζάνης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2014 ΛΚΔΜ, Ν. Φλώρινας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *