Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

ypotrofies2013Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφίας σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία, ύψους 1.000,00 € (χίλια ευρώ), για εκπόνηση έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο:

Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων, Απεντομώσεις/Μυοκτονίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 • Να είναι ηλικίας έως 30 ετών μη συμπληρωμένων την 1η Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων,
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης.
 • Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
 • Να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: info@entsoc.gr με την ένδειξη «Υποτροφία Αθανασίου Σωτηρούδα». Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2014.

H υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, ο ορισμός της οποίας θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβουλίο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της Επιτροπής να μην έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική συνεργασία με τον υποψήφιο. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια με την αντίστοιχη βαρύτητα:

 • Σύντομη περιγραφή ερευνητικής πρότασης (έως 1000 λέξεις, διάρκεια εκπόνησης έως 8 μήνες) (50%)
 • Βαθμός βασικού πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) (15%)
 • Επιστημονική δραστηριότητα υποψηφίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις 15%, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. 10%)
 • Υποτροφίες – βραβεία (5%)
 • Συστατικές επιστολές [δύο (2), η μία (1) απαραίτητα από τον Επιβλέποντα της έρευνας] (5%)
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος/α με μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη σπουδαστές της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Κάθε υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο (σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή) της μελέτης του στην Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος αμέσως μόλις ολοκληρωθεί. Επίσης, στη μελέτη και σε δημοσιεύσεις που τυχόν θα προκύψουν πρέπει να αναγράφεται ότι κατά την εκπόνηση της εργασίας του έλαβε την υποτροφία «Αθανάσιου Σωτηρούδα»

Η υποτροφία δίνεται στο όνομα του Αθανάσιου Σωτηρούδα του Βασιλείου, Γεωπόνου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ο Αθανάσιος Σωτηρούδας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Α.Π.Θ. το 1954 και στην συνέχεια αποτέλεσε μέλος της πρώτης σειράς αποφοίτων του Μπενακείου (1961) με εκπαίδευση στην Φυτοπαθολογία.

Στην συνέχεια εκπαιδεύθηκε στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπηρέτησε την επιστήμη ως Γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργίας σε χωριά των Σερρών, στην Θεσσαλονίκη και στην Έδεσσα. Ήταν ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύθηκε στις απεντομώσεις με χρήση φωσφίνης και βρωμιούχου μεθυλίου. Σχετικές οδηγίες και κείμενα του χρησιμοποιούνταν επί πολλά έτη από το Υπουργείο Γεωργίας και διάφορες διευθύνσεις ανά τη χώρα.

Ο Αθανάσιος Σωτηρούδας τιμήθηκε το 2008 από την διεθνή κοινότητα του Pest Management σε μια μεγάλη τελετή στην Βρέμη της Γερμανίας.

Σήμερα, ο Αθανάσιος Σωτηρούδας συνεχίζει να παρακολουθεί τον χώρο των απεντομώσεων μέσα από την ιδιωτική εταιρεία AgroSpeCom την οποία ίδρυσε το 1980.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά το ακόλουθο email: info@entsoc.gr

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *