Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobΗ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, και συγκεκριμένα:

 • 2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (παραδοσιακοί χοροί)
 • 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • 1 ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως απαιτείται από τα προσόντα ανά θέση.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εξειδικευμένη προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
 8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε δράσεις δια βίου μάθησης (βεβαιώσεις σεμιναρίων κτλ), για την ειδικότητα που απαιτείται.
 9. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (για τους υποψηφίους που είναι άνεργοι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι , Τ.Κ. 56123 , απευθύνοντας την στο Διοικητικό Τμήμα (τηλ. επικοινωνίας: 2310 556202/ 727210 )

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *