Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βόλου

Κοινοποιήστε το άρθρο

0083a22a4537f1fa12a6bfdca1f73753_L-300x225Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα τεσσάρων (74) ατόµων ανακοίνωσε ο Δήμος βόλου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισµού και Κοιµητηρίων. Οι θέσεις είναι:

  •    16 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
  •    3 ΔΕ ή ΥΕ ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
  •    2 ΔΕ ή ΥΕ Μηχανοτεχνιτών
  •    2 ΔΕ ή ΥΕ Τεχνιτών Οχηµάτων
  •    2 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων Οχηµάτων
  •    1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητή
  •    1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγο
  •    39 ΥΕ Καθαριότητας
  •    8 ΥΕ Κοιμητηρίου

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπ’ όψιν κ.κ. Μαρίας Κασαπλέρη και Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53115, 53122).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15/10.

Δείτε εδω την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *