Θέσεις Εργασίας (επιστημονικοί συνεργάτες, εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών) στις AΣTE του Υπουργείου Τουρισμού

Κοινοποιήστε το άρθρο

112121Προκηρύσσεται η πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 21 ατόμων, ως επιστημονικοί συνεργάτες, εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του ΥπουργείουΤουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» (άτομα 13)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τρείς (3) Γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών Επιστημών
 • Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
 • Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΤΕ)

 • Δύο (2) Γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Τουριστικών Μαθημάτων
 • Μία (1) Γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ)

 • Μία (1) Αγγλικής Γλώσσας
 • Μία (1) Γαλλικής Γλώσσας
 • Μία (1) Γερμανικής Γλώσσας

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 8)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 • Μία (1) Δικαίου – Νομικής
 • Μία (1) Ψυχολογίας – Κοινωνιολογίας
 • Μία (1) Οικονομικών Επιστημών
 • Μία (1) Διοίκησης
 • Μία (1) Μάρκετινγκ

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ)

 • Μία (1) Αγγλικής Γλώσσας
 • Μία (1) Γαλλικής Γλώσσας
 • Μία (1) Γερμανικής Γλώσσας

​Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» χορηγείται από τις ΑΣΤΕ και υποβάλλεται σε αυτές σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο με ευθύνη του Διευθυντή της αρμόδιας ΑΣΤΕ και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ως άνω θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
FAX
1  Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τ.Κ. 85 100 – ΡΟΔΟΣ
22410 24190

22410 24290

22410 24356
2 Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΤΟΥΣ 25 –
Τ.Κ. 72 100

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

28410 28565

28410 28828

28410 26651

Δείτε  εδώ την Προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *