Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Κοινοποιήστε το άρθρο

dehΗ ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών & Υποσταθμών (Ημερήσιος)
  • 8 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
  • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής Ή Οξυγονοκολλητής
  • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων
  • 1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
  • 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών & Υποσταθμών (Βάρδιας)
  • 6 ΥΕ Φύλακες (Λιμενικής εγκατάστασης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59 ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, υπ’ όψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 28430 – 63162).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3 για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 3 για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Παράρτημα ΣΟΧ 3 για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Υποβολή Αιτήσεων από 16.10.2014 έως και 27.10.2014

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *