Θέσεις Εργασίας στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στο Νομό Κοζάνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

job-620x320Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τρία (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ανακοίνωσε η ΔΕΗ

  • 201 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι) 8 μήνες 2
  • 202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδιας) 8 μήνες 3
  • 203 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας) 8 μήνες 20
  • 204 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδιας) 8 μήνες 20
  • 206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής 8 μήνες 1
  • 208 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 8 μήνες 1
  • 209 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι) 8 μήνες 10
  • 211 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών (ημερήσιοι 8 μήνες 3
  • 214 ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (βάρδιας) 8 μήνες 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη κ. Μακεδόνα Δέσποινας τηλ: 24610-54305 και κ. Παπαδημητρίου Δημήτριο τηλ: 24610-54283. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 20/10/2014 έως και 29/10/2014

Πηγή:www.diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αποστολή Βιογραφικών για τις Νέες Θέσεις Εργασίας στο Εργαστήριο Οδοντικής Τεχνολογίας Scandinavian Dental Group στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ στα Χανιά
Μενού