Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πατρέων

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (11)Το ΔΣ της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισµού Δήµου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη Μουσικών – καθηγητών και Εικαστικών & κεραµιστών, για την παροχή διδακτικού έργου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού (26) είκοσι έξι ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Τµήµατος ∆ηµοτικού Ωδείου για το ∆ηµοτικό Ωδείο και το Εικαστικό Εργαστήριο (15 µουσικοί– καθηγητές και 11 Εικαστικοί & κεραµίστες).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας µας οδός Ακτή ∆υµαίων 50, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00 έως 13.00, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφηµερίδες. Ως τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2014.

Δείτε την Προκήρυξη

Πηγή: newsedu.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *