Θέσεις Εργασίας στα Jumbo

Κοινοποιήστε το άρθρο

jumpo_0Κάνε την αίτησή σου στο κατάστημα που σε ενδιαφέρει από Δευτέρα έως Παρασκευή για Πωλητές-Ταμίες-Αποθήκη

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα

μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr

ή με fax στο: 210 – 4805242
Buyer

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

 • Θα είσαι υπεύθυνος/η για την αγορά προϊόντων
 • Διαχείριση προϊόντων
 • Καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων
 • Διαχείριση εποχιακών ειδών
 • Επίβλεψη παραγγελιών, παραλαβών και ημερομηνιών παράδοσης
 • Έλεγχο καθημερινής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση λιανικών τιμών

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα αγορών/ πωλήσεων/ διαχείριση ειδών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Έντονη επιχειρηματική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Υποδιευθυντής Καταστήματος

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

 • Θα είσαι υπεύθυνος/η για τη φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
 • Θα συντονίζεις τους εργαζομένους στα διάφορα τμήματα του καταστήματος
 • Θα συντονίζεις την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα λιανικών αγορών/ πωλήσεων
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Μεταφορικό μέσο
 • Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
 • Ομαδικό πνεύμα

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Υπεύθυνος Ταμείων

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • Τη φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων των ταμείων καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο τμήμα των ταμείων
 • Το συντονισμό των εργαζομένων στο τμήμα του ταμείου
 • Τον καθημερινό συντονισμό της λειτουργίας των ταμείων

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Υπεύθυνος Στησίματος (Merchandiser)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • Την προωθητική και εμπορική πολιτική του καταστήματος
 • Το στήσιμο, την τροφοδοσία και τη διαχείριση των προϊόντων

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα λιανικών πωλήσεων
 • Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Υπεύθυνος Αποθήκης

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • Όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης
 • Την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την εξαγωγή τους

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

HR Καταστημάτων

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • όλο το φάσμα διαδικασιών των προσλήψεων – αποχωρήσεων στο κατάστημα
 • τη συλλογή βιογραφικών και την επεξεργασία τους
 • τις εξωτερικές εργασίες (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ

 • Υπευθυνότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Πτυχίο Ανώτατης / Ανώτερης σχολής
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Μεταφορικό μέσο

ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου σημείωμα  μέσω e-mail στο: hr@jumbo.gr ή με fax στο: 210 4805242

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

2 απαντήσεις στο “Θέσεις Εργασίας στα Jumbo”

 1. Γνωρίζω την εταιρία σας ως πελάτης και βρίσκω πολύ ενδιαφέρων τόσο το αντικείμενο όσο και το περιβάλλον.Γνωρίζω δε οτι θα μπορούσα να ασχοληθώ με τον τομέα του στησίματος των προιόντων και της προβολής τους καθώς και στον τομέα της αποθήκης λαμβάνοντας υπόψην την εξαετή εμπειρία μου ώς επιθεωρητής και αργότερα ως υπεύθηνος λειτουργίας εταιρικών καταστημάτων σε γνωστή αλυσίδα στο χώρο του τροφίμου και της μαζικής εστίασης.Θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα η περιοχή του Λαυρίου αλλά και της Αθήνας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *