Ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στη ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

dieukolunsh-300x199Πιο ισχυρό ρόλο στις τράπεζες αναφορικά με τον τρόπο διαγραφής και ρύθμισης των υπερήμερων επιχειρηματικών δανείων αλλά και πιο δελεαστικά κίνητρα για το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» δάνεια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το κείμενο που εστάλη από τον Ν. Δένδια στις κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, την ΤτΕ, τις τράπεζες, το υπουργείο Οικονομικών, την τρόικα για τις τελευταίες παρατηρήσεις, φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο που είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η ταχεία και ταυτόχρονη αναδιάρθρωση «κόκκινων» δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ποσό είναι της τάξης των 73 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 δισ. ευρώ είναι δάνεια με καθυστέρηση στην πληρωμή τους για πάνω από 90 μέρες και τα 33 δισ. ευρώ είναι χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί προς την εφορία (21 δισ. ευρώ) και τα ασφαλιστικά ταμεία (12 δισ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που τα οφείλουν υπολογίζονται σε 176.000.

Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπονται δύο κατηγορίες ρυθμίσεων για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και για μεγαλύτερες που χρωστούν σε περισσότερες από μία τράπεζες.

Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με κύκλο εργασιών την 31η Δεκεμβρίου του 2013 έως 2,5 εκατ. ευρώ (900.000 ευρώ και εννέα εργαζόμενοι στο προηγούμενο νομοσχέδιο). Αυτοί για να υποβάλουν αιτήσεις διαγραφών απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο θα πρέπει να πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να μην έχουν υποβάλει αίτηση στον νόμο Κατσέλη.

• Να μην έχουν λυθεί (οι εταιρείες) ούτε παύσει τις δραστηριότητές τους.

• Να μην έχουν υποβάλει αίτηση για πτώχευση.

• Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή και ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Επιλέξιμες είναι οι διαγραφές απαιτήσεων και τόκων, εφόσον οι οφειλέτες την 30ή Ιουνίου του 2014:

• Είχαν προς την τράπεζα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή επίδικη ή ρυθμισμένη. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο ήταν 180 οι ημέρες.

• Δεν είχαν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης.

• Είχαν μία ή περισσότερες οφειλές προς την τράπεζα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ.

Ο μικρός επιχειρηματίας ή ο επαγγελματίας για να διαγράψει απαίτησή του θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και βεβαίωση προς την τράπεζα. Στη βεβαίωση αποτυπώνονται η καθαρή περιουσιακή του θέση με την αξία της ακίνητης περιουσίας να λογίζεται η αντικειμενική.

Επίσης στην ίδια βεβαίωση ο οφειλέτης παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης που ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2010 και την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και μετά. Η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτούμενου τη διαγραφή να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις.

Σε άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, η τράπεζα μπορεί να παράσχει διαγραφή ή και ρύθμιση υπό διαφορετικούς όρους από τους περιλαμβανόμενους στην αίτηση ή και να αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή και ρύθμιση. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο οριζόταν μεταξύ άλλων ως υποχρεωτικοί τρόποι ρύθμισης η χορήγηση 12μηνης περιόδου χάριτος με την πληρωμή μόνο τόκων, η χορήγηση 24μηνης περιόδου με επιτόκιο 4,56%, αλλά και η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού με μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον 10 ετών. Σε αυτό το κείμενο δίνεται απόλυτη ελευθερία επιλογής στις τράπεζες.

Αν η τράπεζα διαγράψει απαίτηση του οφειλέτη, τότε του δίνει βεβαίωση. Με αυτήν ο επιχειρηματίας δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του προς το Δημόσιο σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που το βαρύνουν ίση προς 20%.

Στο προηγούμενο νομοσχέδιο προβλεπόταν ισόποση διαγραφή των προστίμων και προσαυξήσεων με αυτή του δανείου. Επίσης οι δόσεις αποπληρωμής ήταν 120.

Αν ο οφειλέτης για τρεις συνολικά μήνες δεν είναι συνεπής στις ρυθμίσεις του, τότε αναβιώνουν οι παλιές οφειλές. Επίσης σε αυτό το νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η άρση ή η απαγόρευση της έκδοσης επιταγής, όπως και η αναστολή της ποινικής δίωξης για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής με τη ρύθμιση του δανείου.

Ρύθμιση υποχρεώσεων μεγάλων επιχειρήσεων
Ειδική διαδικασία ακολουθείται για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις άνω των 2,5 εκατ. ευρώ και με «κόκκινα» δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες. Τότε για να είναι δεσμευτική η ρύθμιση θα πρέπει να συμφωνήσει το 50,1% των πιστωτών και η αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο πρέπει να αποφανθεί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα επί της αίτησης.

Για τη ρύθμιση οφειλών άνω του 1 εκατ. ευρώ προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου.

Αν τη δώσει, τότε θα προβλέπεται η διαγραφή προσαυξήσεων σε ποσοστό 40% και 100 δόσεις.

Αίτηση
Ο μικρός επιχειρηματίας ή ο επαγγελματίας για να διαγράψει απαίτησή του θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και βεβαίωση προς την τράπεζα. Στη βεβαίωση αποτυπώνεται η καθαρή περιουσιακή του θέση με την αξία της ακίνητης περιουσίας να λογίζεται η αντικειμενική.

Στοιχεία
Στην ίδια βεβαίωση ο οφειλέτης παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης που ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2010 και την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και μετά.

Χρήστου Κολώνα
Πηγή: imerisia.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *