Τι σημαίνει για την Ελλάδα ECCL ή ενισχυμένη προληπτική γραμμή στήριξης;

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

Older-Workers_0212Μετά τη λέξη Μνημόνιο φαίνεται ότι θα μάθουμε καλά και τη λέξη ECCL ή «ενισχυμένη και υπό όρους πιστωτική γραμμή». Αυτό το σενάριο προκρίνουν οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής, ωστόσο, αυτοί οι νέοι οικονομικοί όροι είναι που έχουν μπερδέψει όλο τον κόσμο.

Στο ερώτημα τι είναι ECCL, ουσιαστικά η απάντηση είναι ότι πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να ενταχθεί αφού υπογράψει ένα μνημόνιο (MoU) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ή ESM. Θα είναι ένα αίτημα για πιστωτική γραμμή διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα δύο εξάμηνων ανανεώσεων και θα μπορεί να υπάρχει και η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην εποπτεία της χώρας.

Η χώρα που θα κληθεί να εφαρμόσει την πιστωτική γραμμή θα υιοθετήσει διορθωτικά μέτρα που θα έχουν στόχο την κάλυψη των αδυναμιών της οικονομίας της και θα υπάρχει επιτήρηση για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Θα δεσμευτεί δηλαδή για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Από τη στιγμή που εγκριθεί το ECCL, η χώρα που το έχει ζητήσει θα βρεθεί αυτομάτως υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και ο έλεγχος θα υπάρχει ανεξαρτήτως του εάν θα αντληθούν κεφάλαια από την πιστωτική γραμμή ή όχι. Η Κομισιόν σε συνεργασία με την ΕΚΤ θα πραγματοποιεί «τακτικούς ελέγχους» για να διαπιστώνει την πρόοδο της χώρας στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί και θα ανακοινώνει «κάθε τρίμηνο» τα ευρήματά της στο συμβούλιο του ESM. Παράλληλα, θα αξιολογεί εάν χρειάζονται επιπλέον μέτρα.

Στη σύμβαση του ESM για το ECCL προβλέπεται και η επανεξέταση της επάρκειας της πιστωτικής γραμμής. Δηλαδή, ακόμα κι όταν θα έχει συμφωνηθεί, θα εξετάζεται διαρκώς εάν αρκεί για τη χώρα, εάν απαιτείται κάποια αλλαγή ή εάν θα πρέπει να διατηρηθεί ακόμα και μετά τη λήξη της. Αν κριθεί ανεπαρκής, τότε η χώρα που έχει λάβει τη βοήθεια θα πρέπει να ζητήσει κανονικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, προβλέπεται πως από τη στιγμή που μια χώρα θα λάβει για πρώτη φορά δάνειο από το ECCL ή θα δανειστεί από τις αγορές για πρώτη φορά μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, τότε το συμβούλιο των διοικητών του ESM (ύστερα από πρόταση του επικεφαλής του που θα στηριχθεί σε εκτίμηση της κατάστασης από την Κομισιόν και την ΕΚΤ) «θα αποφασίσει εάν η πιστωτική γραμμή συνεχίζει να είναι επαρκής ή εάν χρειάζεται κάποιου άλλου είδους χρηματοδοτική βοήθεια».

Πηγή: imerisia.gr

Μενού