14 προσλήψεις στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobhuntΟ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 ΔΕ Μαγείρων
  • 3 ΥΕ Καθαριστών –Βοηθητικού προσωπικού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 41, απευθύνοντάς την στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος υπόψιν κ. Ειρήνη Δημητριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2049044, 213-2049045).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Τύπος Πράξης
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Κοινοποιήστε το άρθρο

2 απαντήσεις στο “14 προσλήψεις στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας”

    1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 41, απευθύνοντάς την στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος υπόψιν κ. Ειρήνη Δημητριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2049044, 213-2049045).

      Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *