Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

changeΑπό την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων της κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για εντοπιότητα)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική απόφαση
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας

Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, σε Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις , Ιδιωτικές Σχολές , Μουσικά Ιδρύματα.
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου υπάρξει ανάγκη (Ενότητες Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας, Ευρωπού)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης

Δ/νση : Ευρωπός, τηλ 23433 50616,50614,50633) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες (ημ/νία δημοσίευσης : 13/11/2014).

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού Κιλκίς, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Προκύρηξη

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *