Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

ergasia-2-300x150Απεστάλησαν από το ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών (κωδ. 319).

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας. Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: Συμβάσεις/Επικ. προσωπικό (Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας) ΕΔΩ

Πηγή: www.diorismos.gr

Μενού