Θέσεις Εργασίας για Βοηθούς ακτινολόγων στην Κρήτη

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (14)Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Κρήτης,
Διεύθυνση Διοίκησης,
Πλατεία Ελευθερίας,
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής
Τηλ. Επικοινωνίας: 2813400366.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *