Θέσεις Εργασίας στην Μυτιλίνη

Κοινοποιήστε το άρθρο

changeΠροκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής για την εκτέλεση των έργων της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους νησίδας Νησιώπης», για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης: 

  • 1 ΠΕ Γεωλόγων
  • 1 ΔΕ Συντηρητών
  • 1 ΥΕ Εργατοτεχνιτών
  • 3 ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου άσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης,
8ης Νοεμβρίου 17,
ΤΚ 81100, Μυτιλήνη,
υπόψη κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα,
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 2251047033,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου άσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και στην ιστοσελίδα τουΜουσείου (www.lesvosmuseum.gr) (από 18-11-2014 έως και 27-11-2014).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *