Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs2-300x187Tο ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής», που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

α) «Παροχή, Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων» και

β) «Δημιουργική Απασχόληση και Φροντίδα για την Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία των νηπίων» συνολικής διάρκειας ως αναλύεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  • 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίου Δημητρίου,
Αγ. Δημητρίου 55,
Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος,
απευθύνοντάς την στον 1ο όροφο (Γραφείο παιδικών σταθμών) υπόψιν κας Καρούσου Ελένης
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132007713.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *