Θέσεις Εργασίας στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Κοινοποιήστε το άρθρο

10ad9adΤο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) συνεργατών, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών και παροδικών αναγκών, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείο του 21ου αιώνα», της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 Βοηθός υλοποίησης δράσεων
  • 1 Βοηθός λογιστικής διαχείρισης
  • 1 Βοηθός τεχνικών εργασιών δράσεων
  • 2 Βοηθός επιμέλειας χώρων & φιλοξενίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θ” αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητας και θα περιέχει:

  • απλή αίτηση συμμετοχής (συντάσσεται από την/ον ενδιαφερόμενη/ο),
  • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας τους, πρωτότυπα, ή νομίμως επικυρωμένα.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνεται στα γραφεία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, στη διεύθυνση Πειραιώς 206, 177 78 Ταύρος, Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έωσ και Παρασκευή και ώρεσ 12.00 – 16.00 και ειδικά την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου από 10.00

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εμπειρίας που αναφέρονται ανά κωδικό ειδικότητας και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1 Εμπειρία 60%
2 Σπουδές 15%
3 Ξένες γλώσσες 10%
4 Δεξιότητες 15%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *