Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μηχανικών στην Αλουμίνιον- Αιτήσεις έως 28/11

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 100

121-300x225Η Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), δίνει την ευκαιρία σε δέκα (10) νέους μηχανικούς (έως 28 ετών) να συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα έμμισθης 12μηνης πρακτικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει: εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση.

Η υλοποίηση του Προγράμματος στοχεύει:

  1. στην απόκτηση προϋπηρεσίας, μοναδικής τεχνογνωσίας, εμπειριών και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, των νέων μηχανικών, στοιχεία απαραίτητα για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και
  2. στη δυνατότητα ένταξής τους στην οργανωτική δομή της ΑτΕ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες επενδύσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων.

Το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, αποτελεί μια ουσιαστική δράση της ΑτΕ για την περαιτέρω κατάρτιση και ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ατόμων και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, έννοιες τις οποίες ενστερνίζεται στην προσπάθεια της να προσφέρει ουσιαστικά, σε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από τους υψηλούς δείκτες ανεργίας των νέων στη χώρα μας.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών με ειδικότητες που απασχολούνται στις εργοστασιακές μονάδες της ΑτΕ όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί και Μεταλλειολόγοι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού, Μεταλλειολόγου, Πληροφορικής) και να είναι Μέλη ΤΕΕ
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άρρενες υποψήφιους
  • Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των δύο ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 στο hr@alhellas.gr με κωδικό ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
163 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Βοηθούς ακτινολόγων στην Κρήτη
Μενού