Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

112Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου μας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων: 

 • 2 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • 3 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής
 • 4 ΔΕ Τεχνίτης Ελαστικών
 • 12 ΔΕ Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων
 • 2 ΔΕ Εφαρμοστής Τορναδόρος
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Βαφής Αυτοκινήτων
 • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίτης
 • 2 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταγυδροαικά αε συστηαένη επιστολή , στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου A” 1, Τ.Κ 54640, Θεσσαλονίκη , Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Μπούρα Αρτεμησίας).

Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317116.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και την Υπεύθυνη Δήλωση

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *