Θέσεις Εργασίας για Βρεφονηπιοκόμους στο Δήμο Σελίνου στα Χανιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

1 ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ,ΑΜΚΑ,ΑΦΜ,ΑΜΙΚΑ,ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα με το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας του Δήμου ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ.

5. Σε περίπτωση που στις αιτήσεις δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος με ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΣ θα προτιμηθεί κατά προτεραιότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ η΄ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΚΠΑΠ (Δ/νση: Δημαρχείο Καντάνου – Σελίνου, τηλ: 2823340300-2823340210) και αρμόδιο για την παραλαβή είναι η υπάλληλος ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την 20-11-2014 έως 29-11-2014.

Φορέας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Χανίων
Έντυπα

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε τις περιοχές στην Ελλάδα που κινδυνεύουν περισσότερο από πλημμύρες
Προηγούμενο άρθρο
ΤΕΙ Κρήτης: Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2014-2015
Μενού