Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Διδυμότειχου

Κοινοποιήστε το άρθρο

online-jobs-online-workΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Διδυμότειχο Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Οικονομικού
  • 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (φορτωτή- εκσκαφέα)
  • 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού μηχανήματος)
  • 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 2 ΥΕ Βοηθών – εργατών/τριών γενικών καθηκόντων ύδρευσης- αποχέτευσης
  • 1 ΥΕ Βοηθών – εργατών/τριών γενικών καθηκόντων βιολογικού καθαρισμού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητηρίου 26, 68300 Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στη ΔΕΥΑ Δήμου Διδυμοτείχου, υπόψιν κ.Γουρίδη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2553022940). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

 Υπεύθυνη Δήλωση

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *