Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λέσβου

Κοινοποιήστε το άρθρο

1_Η ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στη Λέσβο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου καθώς και για την κάλυψη λοιπών εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Λέσβου.

  • 3 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
  • 2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • 4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγία Παρασκευή Λέσβου Τ.Κ. 81102, απευθύνοντάς την στο «ΖΑΧΑΡΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “H AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”» υπόψιν κ. Β. Καλλιπολίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2253031654). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *