Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Δήλου

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia23Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση – Στερέωση Μνημείων Δήλου στη Συνοικία του Θεάτρου, Διαμόρφωση Πορείας επίσκεψης» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψής του και με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία των εργασιών του έργου, τις διαθέσιμες πιστώσεις του και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η σχετική Π.Υ.Σ. για την εν λόγω παράταση:

χωρίς τίτλο

Το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη, αφορά σε εργασίες συντήρησης – στερέωσης αρχαίων μνημείων και ειδικότερα σε διαμόρφωση πορείας επίσκεψης και στερεώσεις λιθόκτιστων μνημείων των Ελληνιστικών χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να έχουν λάβει γνώση των συχνά δυσμενών καιρικών συνθηκών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στη νήσο Δήλο, και να έχουν εξασφαλισμένη, σε περίπτωση μετακίνησής τους εκτός Δήλου, την έγκαιρη επάνοδό τους σε αυτή, η οποία είναι και ο τόπος παροχής της εργασίας τους.

Όσοι προσληφθούν θα κατοικούν σε οίκημα που τους παρέχει η υπηρεσία στη Δήλο, το οποίο έχουν την υποχρέωση να συντηρούν κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Δήλο, και κατά τη λήξη της σύμβασής τους να αποδώσουν σε καλή κατάσταση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο Γραφείο στήριξης του έργου στην διεύθυνση:
Επαμεινώνδα 10,
T.K 105 55, Αθήνα
υπόψη κ.κ. Μ. Μακρή, Ασ. Γιαννιώτη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 3314201, 210 3250148),
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 25/11/2014 έως 04/12/2014.

Η ανακοίνωση αυτή θα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και θα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του γραφείου του έργου και της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΙ.Π.Κ.Α. Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα) τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *